หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ธนาคารโลกคาดปี 2563 เศรษฐกิจลาวขยายตัวร้อยละ 3.6 เนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบา

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ชุมชนนักลงทุน => ข้อความที่เริ่มโดย: bannermaster ที่ 23 เม.ย. 20, 17:35 น

ธนาคารโลกคาดปี 2563 เศรษฐกิจลาวขยายตัวร้อยละ 3.6 เนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบา


กระทู้: ธนาคารโลกคาดปี 2563 เศรษฐกิจลาวขยายตัวร้อยละ 3.6 เนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบา
เริ่มกระทู้โดย: bannermaster ที่ 23 เม.ย. 20, 17:35 น
(https://scontent.fbkk12-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/93852223_1880136258788373_831985755654979584_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeEXox4-MT6BekMCF59RHhHJ8zxmhLUoYBDzPGaEtShgENnOL-bteoWqFYDVUO1r7OQ&_nc_ohc=lwLnFnmo3ZQAX8sUoPo&_nc_ht=scontent.fbkk12-4.fna&oh=4e8003a4225ead73d35deb1049c235f5&oe=5EC8EB43)

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563 ธนาคารโลกได้เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจสําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ฉบับเดือน เม.ย. 2563 ในหัวข้อ “ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 (East Asia and Pacific in Time of COVID-19)” ซึ่งระบุว่า ในปี 2563 เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจะขยายตัวลดลง อยู่ที่ร้อยละ 2.1 ในกรณีการระบาดไม่รุนแรง และอาจติดลบร้อยละ 0.5 ในกรณีรุนแรง ซึ่งลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ เมื่อปี 2562 ที่ร้อยละ 5.8

สําหรับเศรษฐกิจลาว ธนาคารโลกคาดว่า การระบาดของโรคโควิด 19 จะส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจลาว ในปี 2563 อยู่ในร้อยละ 3.6 ในกรณีการแพร่ระบาดไม่รุนแรง และอาจจะขยายตัวเพียงร้อยละ 2.2 ในกรณีรุนแรง ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2564 เศรษฐกิจลาวจะขยายตัวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 5.8 ซึ่งภาคบริการจะได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยจะขยายตัวเพียงร้อยละ 2.9 จากร้อยละ 6.7 ในปี 2562 ในขณะที่ภาคการเกษตรจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ผลกระทบจากโควิด 19 ยังทําให้เกิดความยากจนมากขึ้น หลายประเทศต้องใช้เงินลงทุนในการพัฒนาระบบ สาธารณสุขและออกนโยบายทางการเงินเพื่อบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้า ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า หากการระบาด ไม่ขยายวงกว้าง ประชากรในภูมิภาคจะพ้นจากความยากจน 24 ล้านคน (ใช้เกณฑ์แบ่งความยากจนที่ 5.50 ดอลลาร์สหรัฐ/วัน) หากเศรษฐกิจขยายตัวลดลงกว่านี้และการแพร่ระบาดขยายวงกว้าง คาดว่า จะมีประชากรยากจนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 11 ล้านคน ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า ในปี 2563 ประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 35 ล้านคน จะหลุดพ้นจากความยากจน

นาย Aaditya Mlattoo หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลกประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กล่าวว่า นอกจากประเทศต่าง ๆ จะออกมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของตนแล้ว การเปิดเสรีทางการค้า การประสานนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ ในการรับมือกับการแพร่ระบาดในครั้งนี้ โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อเพิ่มการ ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์และบริการทางการแพทย์และสินค้าจําเป็นอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้เศรษฐกิจของภูมิภาคฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

ข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อลดผลกระทบเฉพาะหน้าอีกประการ คือ การให้สินเชื่อและการลดหนี้สินให้แก่ ประชาชนและภาคธุรกิจเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ช่วยให้ประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ และช่วยให้ภาคธุรกิจ อยู่รอดในสถานการณ์ที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยฉับพลัน อีกทั้งจะช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและช่วยให้ภาครัฐ ใช้ทรัพยากรที่สําคัญในการจัดการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดในครั้งนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

บทความจาก
https://globthailand.com/laos-21042020/